‘Op-de-dag’ en ‘in-de-dag’ montage zijn veelvoorkomende termen in de bouwindustrie en zonwering branche. De kans is dan ook groot dat u deze voorbij ziet of hoort komen wanneer u zich in zonwering producten zoals rolluiken gaat verdiepen. Maar wat betekent dit nu precies? Op deze informatieve pagina beantwoorden wij deze vraag voor u.

Wat betekenen deze montage methodes?

“Op-de-dag” en “In-de-dag” zijn termen die worden gebruikt om de verschillende montagestijlen van rolluiken (en andere raambehandelingen zoals jaloezieën en gordijnen) te beschrijven. Ze verwijzen naar de locatie en manier waarop de rolluiken worden geïnstalleerd.

Op-de-dag montage (opbouwmontage)
Bij deze montagestijl worden de rolluiken aan de buitenkant van het raamkozijn, de muur of het plafond gemonteerd. Dit is een veelgebruikte methode wanneer er onvoldoende ruimte is binnen het raamkozijn om de rolluiken te installeren, of wanneer u de volledige breedte van het raam wilt bedekken. Op-de-dag montage is meestal eenvoudiger te installeren dan in-de-dag montage en wordt vaak gekozen voor grotere ramen of deuren.

In-de-dag montage (inbouwmontage)
Bij deze montagestijl worden de rolluiken binnen het raamkozijn gemonteerd, zodat ze gelijk lopen met de muur. Dit zorgt voor een strakkere, minder opvallende uitstraling. In-de-dag montage is ideaal voor kleinere ramen of wanneer u een minimalistische uitstraling wilt. Het vereist echter wel dat er voldoende ruimte binnen het raamkozijn is om de rolluiken te installeren.

Beide montagestijlen hebben hun eigen voor- en nadelen, en de keuze hangt af van uw persoonlijke voorkeur, het type en de grootte van uw ramen, en de beschikbare ruimte voor de installatie.

De voor- en nadelen van op-de-dag rolluiken

Allereerst ‘op-de-dag’ rolluik montage. Hierbij worden de rolluik cassette, geleiders en eventuele valse vensterbank op de locatie nis (in plaats van ertussen) geplaatst. Denkt u bijvoorbeeld aan op de gevel van uw woning i.p.v. op het houten kozijn.

Voordelen:

 • Veelal mogelijk; zelfs bij uitstekend hang- en sluitwerk en/of te weinig ruimte op het kozijn.
 • Minder meetfout risico.
 • Product blijft meestal goed bereikbaar voor onderhoud en reparatie.

Nadelen:

 • Niet altijd mogelijk; bijvoorbeeld in het geval van een overstek.
 • Product is nadrukkelijker aanwezig op de gevel.
 • Waar van toepassing, bekabeling soms moeilijker binnenpands te brengen.

De voor- en nadelen van in-de-dag rolluiken

Vervolgens ‘in-de-dag’ rolluik montage. Hierbij worden de rolluik cassette, geleiders en eventuele valse vensterbank in/tussen de locatie nis (in plaats van erop) geplaatst. Denkt u bijvoorbeeld aan op het houten raamkozijn i.p.v. op de gevel van uw woning.

Voordelen:

 • Product is minder nadrukkelijker aanwezig op de gevel.
 • Meestal mogelijk in het geval van een overstek.
 • Waar van toepassing, bekabeling meestal makkelijker binnenpands te brengen.

Nadelen:

 • Kans op obstructies groter; o.a. uitstekend hang- en sluitwerk en/of te weinig ruimte waardoor met name de cassette voor het raam komt te hangen.
 • Groter meetfout risico.
 • Product soms minder goed bereikbaar voor onderhoud en reparatie.

Welke keuze past bij u? Wij adviseren graag!

Luvifem wordt door haar klanten regelmatig gevraagd te adviseren over rolluiken, waarbij montage onderdeel is van het geheel. Natuurlijk is iedere situatie anders en heeft eenieder andere wensen. Daarom vragen onze adviseurs op dit onderdeel in eerste instantie of de klant een voorkeur heeft voor ‘op-‘ of ‘in-de-dag’ montage, waarna we onder andere kijken naar de technische haalbaarheid, voor- en nadelen en kosten. Meestal is het voor onze adviseurs al mogelijk om de technische haalbaarheid te beoordelen op basis van een foto of werktekening die u meebrengt of aanlevert. Bij twijfel over de haalbaarheid (van met name ‘ín-de-dag’ montage), besluiten we samen met de klant tijdens de inmeetafspraak.

Indien u rolluiken overweegt of wilt aanschaffen, dan nodigen wij u uit contact met ons op te nemen. Wij horen graag van u.